Du är här:Start > Om oss > Vi söker pastor

Aneby Alliansförsamling söker ny pastor/föreståndare

Aneby

Aneby är en mindre ort på det Småländska Höglandet som genom sin geografiska placering och goda kommunikationer ligger centralt mellan de närliggande städerna. Samhället präglas av engagemang och ett rikt företags- och föreningsliv där många hjälps åt. Under de senaste åren har inflyttningen och tillväxten i kommunen ökat, det föds många barn som får goda förutsättningar genom bra skola och barnomsorg.

Församlingen

Allianskyrkan i Aneby är ansluten till Svenska Alliansmissionen och har cirka 200 medlemmar. Möten över generationsgränserna är en central del då församlingen består av många olika åldersgrupper, allt från barn till äldre. Kontakter med kommun, skola, andra föreningar och församlingar anses viktiga och fungerar bra. Detta har vid flera tillfällen omsatts i praktiskt engagemang vid till exempel flyktingmottagande och under coronapandemin. Utöver dessa kontakter är även församlingen delaktig i ett omfattande ekumeniskt arbete. Församlingen bedriver även barn- och ungdomsverksamhet såsom söndagsskola, UV-scout, konfirmation och ungdomsträffar, delar av dessa genomförs gemensamt med annan församling. Under sommaren förflyttas församlingens verksamhet till sommarkyrkan Stalpet. Utöver pastor har församlingen en anställd diakon på deltid, återkommande personalträffar sker även med anställda från annan församling.

Vad vi vill

Den pandemitid som råder har påverkat församlingen på olika sätt. Ett förändringsarbete som redan innan startats, blev än mer angeläget då samhället stannade upp. Tillsammans vill vi påbörja vandringen mot nya sätt att vara kyrka, vi vill använda den rådande situationen till att se möjligheter och nya vägar. I församlingen längtar vi efter att fördjupa och sprida vår tro genom undervisning och samtal som är väl grundade i Bibeln. En gemenskap och omsorg om människor i vår omgivning oavsett ålder samt en fortsatt möjlighet att vara en naturlig del av vårt samhälle och vår bygd.
Vad vi söker
Vi söker en pastor och föreståndare på upp till 100% men tjänstegraden kan vid behov diskuteras utifrån situation och givna förutsättningar.
Vi söker dig som:
* Har en formell teologisk utbildning.
* Delar vår längtan om att nå ut med Guds ord till människor och fördjupa kontakten både med Gud och medmänniskor.
* Har en god förmåga att samarbeta och leda församlingen tillsammans med dess övriga anställda och styrelse.

Kontakt

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta församlingens ordförande Matteus Bjerkander dit även ansökan kan skickas. Ansökningarna hanteras kontinuerligt men vi ser gärna att din ansökan når oss senast den 28 mars 2021.
Matteus Bjerkander
070-6303498
matteus@allianskyrkananeby.se