Program

tisdag 21 okt 09:00

Bönesamlingar - Ekumenisk bön

i Aneby Kyrka

tisdag 21 okt 18:15 - 19:45

UV-scout - Lägereko

i Frinnaryd. Vi åker 18.15 och kommer hem 19.45

onsdag 22 okt 19:00

Nattvardsandakt

i Korskyrkan

fredag 24 okt 19:00

Ungdom - 19:07

Ungdomssamling i Allianskyrkan

lördag 25 okt 17:00

Missionsauktion

Syföreningarna med flera

söndag 26 okt 10:00

Missionsgudstjänst

Sture Nordquist, Göran Corneskog, "Ge för livet"-lunch med eritreansk prägel.

tisdag 28 okt 09:00

Bönesamlingar - Ekumenisk bön

i Aneby Kyrka

tisdag 28 okt 14:00

Dagledigträff

i Aneby Kyrka

tisdag 28 okt 18:15

UV-scout - Lov - inget UV

onsdag 29 okt 14:00

Syföreningen - Symöte

onsdag 29 okt 19:00

Bönesamlingar - Bön

i Allianskyrkan

torsdag 30 okt 15:00

Internationellt café

i Fredstorgskyrkan

lördag 1 nov 18:00

Sångkväll

"Sånger om himlen"

söndag 2 nov 10:00

Gudstjänst

med ljuständning för de som avlidit. "Himlen runt hörnet", nattvard

tisdag 4 nov 18:15

UV-scout - Bibel + insamling

Insamling till UV:s fadderbarn i Rumänien

tisdag 11 nov 18:15

UV-scout - Verkstad

onsdag 12 nov 14:00

Syföreningen - Symöte

tisdag 18 nov 18:15

UV-scout - Lucia-rep/Patrull

tisdag 25 nov 18:15

UV-scout - Julvandring + insamling

Insamling till UV:s fadderbarn i Rumänien

onsdag 26 nov 14:00

Syföreningen - Symöte

lördag 29 nov

UV-scout - Julskyltning

se separat lapp

tisdag 2 dec 18:15

UV-scout - Lucia-rep

tisdag 9 dec 18:15

UV-scout - Avslutning med lucia

För hela familjen

onsdag 10 dec 14:00

Syföreningen - Symöte