Program

lördag 1 nov 18:00

Sångkväll

"Sånger om himlen"

söndag 2 nov 10:00

Gudstjänst

med ljuständning för de som avlidit. "Himlen runt hörnet", nattvard

tisdag 4 nov 18:15

UV-scout - Bibel + insamling

Insamling till UV:s fadderbarn i Rumänien

tisdag 11 nov 18:15

UV-scout - Verkstad

onsdag 12 nov 14:00

Syföreningen - Symöte

tisdag 18 nov 18:15

UV-scout - Lucia-rep/Patrull

tisdag 25 nov 18:15

UV-scout - Julvandring + insamling

Insamling till UV:s fadderbarn i Rumänien

onsdag 26 nov 14:00

Syföreningen - Symöte

lördag 29 nov

UV-scout - Julskyltning

se separat lapp

tisdag 2 dec 18:15

UV-scout - Lucia-rep

tisdag 9 dec 18:15

UV-scout - Avslutning med lucia

För hela familjen

onsdag 10 dec 14:00

Syföreningen - Symöte