Program

söndag 24 aug 10:00

Ekumenisk fredsgudstjänst

på Torget

söndag 31 aug 10:00

Gudstjänst

Göran Corneskog

söndag 31 aug 19:00

Sångkväll

Avslutningskväll med Ingarps Ungdomskör