Du är här:Start > Om oss

Aneby Alliansförsamling söker ny medarbetare

Här finns vi

Aneby är en mindre ort på det Småländska Höglandet som genom sin geografiska placering och goda kommunikationer ligger centralt mellan de närliggande städerna. Samhället präglas av engagemang och ett rikt företags- och föreningsliv där många hjälps åt. Samhällets storlek ger fördelen av att ha skola, barnomsorg samt natur- och fritidsaktiviteter på nära håll.


Vilka vi är

Allianskyrkan i Aneby är ansluten till Svenska Alliansmissionen och har cirka 200 medlemmar. Möten över generationsgränserna är en central del då församlingen består av många olika åldersgrupper, allt från barn till äldre. Församlingen bedriver barn- och ungdomsverksamhet såsom söndagsskola, UV-scout, konfirmation och ungdomsträffar, delar av dessa genomförs gemensamt med Korskyrkan i Aneby. Under sommaren förflyttas församlingens verksamhet till sommarkyrkan Stalpet. Församlingen är delaktig i ett omfattande ekumeniskt arbete. Dessutom är kontakter med kommun, andra föreningar och församlingar viktiga och fungerar bra. Detta har vid flera tillfällen omsatts i praktiskt engagemang vid till exempel flyktingmottagande och under coronapandemin.

Församlingen har en pastor som arbetar heltid och nu söker vi någon som kan komplettera denna tjänst och församlingens ideella engagemang. Då verksamhet sker tillsammans med Korskyrkan medför detta även ett teamarbete mellan församlingarnas anställda.

Vad vi vill

I församlingen längtar vi efter att fördjupa och sprida vår tro genom undervisning och samtal som är väl grundade i Bibeln. En gemenskap och omsorg om människor i vår omgivning oavsett ålder samt en fortsatt möjlighet att vara en naturlig del av vårt samhälle och vår bygd.

Församlingen gläds åt en ny kommande generation, många barn och deras föräldrar möts i gemenskap även med de äldre. Vi vill satsa på möten över generationerna där barnen i fokus ger ett mervärde för hela församlingens gemenskap. Vi ser behov av en övergripande stödfunktion som kan coacha de ideella krafterna, för att därigenom tillsammans kunna möta och betjäna människor.

Vi söker DIG som vill vara en del i att tillsammmans med oss utveckla församlingen vidare genom att:

· Vara en coach för församlingen med fokus på barn och familj

· Engagera, Inspirera och Koordinera

o T.ex inom konfirmandundervisning, barn-, ungdomsarbete och riktade gudstjänster

Vi tror att du:

· Delar vår längtan om att nå ut med Guds ord till människor och fördjupa kontakten både med Gud och medmänniskor.

· Har en god förmåga att vara lyhörd och samarbeta med församlingen och kollegor.

· Har kvalifikationer och erfarenhet av att arbeta i grupp och leda arbetet framåt.

Vi tänker oss en halvtidstjänst, viss flexibilitet finns utifrån samtal och överenskommelse. I vår rekryteringsprocess läggs stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.

Kontakt

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta församlingens ordförande Matteus Bjerkander dit även ansökan skickas. Ansökningarna hanteras kontinuerligt.

Matteus Bjerkander

070-6303498

matteus@allianskyrkananeby.se