Du är här:Start > Om oss

Vi söker pastor/församlingsföreståndare 100%

Om Aneby

Aneby kommun ligger ca 4 mil öster om Jönköping, mellan Tranås, Eksjö och Nässjö. Det finns goda kommunikationer med både buss och tåg.
Kommunen har ca 6.500 invånare, varav ungefär hälften bor i Aneby samhälle.

Samarbete och god företagsamhet präglar samhället. Föreningslivet är rikt utvecklat, med många kyrkor, idrottsföreningar, gymförening, konserthusförening med bio, jazzklubb m.m. I Aneby finns skola till och med åk 9 och en aktiv kulturskola. Ett affärsliv som vi gärna gynnar och som har allt det grundläggande samt goda pendlingsmöjligheter till andra orter gör Aneby till en god ort.

Ett offensivt arbete från kommunen, näringslivet och föreningslivet under rubriken ”Aneby i framkant” har som syfte att ytterligare stärka Aneby som en attraktiv kommun att leva och bo i.

Om Aneby Alliansförsamling

Aneby Alliansförsamling har ca 235 medlemmar. Det stora barn- och ungdomsarbete som omfattar söndagsklubben, UV-scout, tonårsarbete och konfirmandgrupp sker till stor del i samarbete med Korskyrkan (EFK). Församlingarna har två ungdomsledare anställda gemensamt för det arbetet. Även någon gudstjänst i månaden firas tillsammans med Korskyrkan. Vi har också ett mångårigt samarbete i Aneby Kristna Råd, inte minst med Svenska Kyrkan. I församlingen finns flera basgrupper, vi är, tillsammans med övriga kyrkor, involverade i projekt som rör integration och välkomnande av nyanlända. Under sommarmånaderna hålls gudstjänster och samlingar i Sommarkyrkan Stalpet.

En lågmäld innerlighet med en längtan efter att få vara nära Gud och nära vårt samhälle finns i församlingen. Vi har en längre tid arbetat med frågor kring målsättning och vision. Just nu är vi i en process med ”Naturlig Församlingsutveckling” för att definiera styrkor och svagheter hos oss. Församlingens styrelse vill vara lyhörd både för församlingen och för Gud i sökandet efter hur vi ska möta framtiden och vara en församling ”Nära Gud – Nära dig”.

Nu söker vi en pastor som

- vill vara Herde för en engagerad församling
- vill möta olika åldrar och deras behov av gemenskap, undervisning och själavård
- vill tillsammans med ungdomsledarna ansvara för att inspirera, stötta o hjälpa övriga ledare i barn och ungdomsarbetet
- vill genom ett utåtriktat arbete bygga relationer och vara delaktig i lokalsamhällets vardag
- är positiv till ekumeniskt arbete samt integrationsarbete

Frågor besvaras av Matteus Bjerkander, 070-6303498,
eller Arne Gustavsson, 070 -6645300
Ansökan skickas till församlingens ordförande Matteus Bjerkander på matteus@allianskyrkananeby.se.


För medlemmar

Här kan du logga in med e-post och lösenord...