Organisation

Församlingen har regelbundna församlingsmöten dit alla som är medlemmar i församlingen är inbjudna att delta. På dessa församlingsmöten samtalas om olika frågor och beslut fattas.
Ett av dessa möten är årsmötet som hålls i januari varje år. Då väljs bland annat ledamöter till styrelsen samt funktioner i olika råd och kommittéer. Församlingens ekonomi redovisas och det fattas beslut om budget för kommande år. Årsmötet är församlingens högsta beslutande organ, och varje medlem kan bidra med en röst.
Styrelsens möts som regel en gång i månaden för att leda församlingens arbete under året.
I församlingen finns ett antal olika råd, kommittéer och ledargrupper som ansvar för olika områden. Allt mellan kontakter med missionärer, snöskottning, ledare för barn- och ungdomsverksamheten till ljudtekniker och gudstjänstledare sköts av medlemmar som frivilligt och ideellt har olika ansvarsuppgifter.

Aneby Alliansförsamling är ansluten till Svenska Alliansmissionen, som är ett av trossamfunden i Sverige. Tillsammans med många andra församlingar kan vi därigenom samordna utbildning av pastorer, driva missionsarbete i andra länder, få hjälp med administrativa frågor och mycket mer.

Vi är också en del av Aneby Kristna Råd som är ett lokalt ekumeniskt samarbetsorgan för kyrkor i Aneby.

Söndagsklubben

Barnen har sin egen gudstjänst på söndag förmiddag. Söndagsklubben är till för barn från ungefär fyra års ålder och uppåt. Samlingen är i kyrkans ungdomslokaler. Det är sång, lek och pyssel. Men det viktigaste i söndagsklubben är undervisning från Bibeln.

Söndagsklubbens hösttermin börjar i september och slutar med en julfest ett par veckor före jul. Vårterminen börjar i mitten av januari, och så blir det sommarfest någon gång i maj månad. Någon gång per månad är söndagsklubbsbarnen tillsammans med de vuxna på gudstjänsten, ibland hela gudstjänsten och ibland en del av den.

Kontaktperson:
Emmeli Smedelid 076-244 53 33

Mer information

Emmeli  Smedelid

0380 - 409 03
076 - 24 45 333
esmedelid@gmail.com

För medlemmar

Här kan du logga in med e-post och lösenord...