Organisation

Församlingen har regelbundna församlingsmöten dit alla som är medlemmar i församlingen är inbjudna att delta. På dessa församlingsmöten samtalas om olika frågor och beslut fattas.
Ett av dessa möten är årsmötet som hålls i januari varje år. Då väljs bland annat ledamöter till styrelsen samt funktioner i olika råd och kommittéer. Församlingens ekonomi redovisas och det fattas beslut om budget för kommande år. Årsmötet är församlingens högsta beslutande organ, och varje medlem kan bidra med en röst.
Styrelsens möts som regel en gång i månaden för att leda församlingens arbete under året.
I församlingen finns ett antal olika råd, kommittéer och ledargrupper som ansvar för olika områden. Allt mellan kontakter med missionärer, snöskottning, ledare för barn- och ungdomsverksamheten till ljudtekniker och gudstjänstledare sköts av medlemmar som frivilligt och ideellt har olika ansvarsuppgifter.

Aneby Alliansförsamling är ansluten till Svenska Alliansmissionen, som är ett av trossamfunden i Sverige. Tillsammans med många andra församlingar kan vi därigenom samordna utbildning av pastorer, driva missionsarbete i andra länder, få hjälp med administrativa frågor och mycket mer.

Vi är också en del av Aneby Kristna Råd som är ett lokalt ekumeniskt samarbetsorgan för kyrkor i Aneby.

Konfirmation

Finns Gud? Skapelse eller Big Bang? Vad händer efter döden? Varför är Jesus viktig? Vem är den Helige Ande? Dessa och många andra frågor tar vi upp i konfirmandundervisningen.

Den som går i åk 8 är välkommen att vara med. Som regel är det konfa en eftermiddag efter skolan i månaden, samt en lördag per månad. Två hajker är det också. En på hösten och en på våren. Hajken på våren brukar vara på Gullbrannagården tillsammans med 250 andra konfirmander. En deltagaravgift som täcker bland annat mat och logi på hajkerna kommer att tas ut.

Konfirmandundervisningen sker gemensamt med Allianskyrkan och Korskyrkan i Aneby. Det är lärare från båda kyrkorna.

Välkommen!

För medlemmar

Här kan du logga in med e-post och lösenord...