Du är här:Start > Om oss > Nytt kök

Ombyggnad av köket

Det är ca 35 år sedan tillbyggnaden gjordes. Golvet i köket behöver bytas, en del skåp bytas och en vattenpost till behövs. Det kostar en hel del. När vi började prata om detta så kom tankarna att göra en större förbättring av köket när vi ändå är igång.
En arbetsgrupp tillsattes för att utforma köket och har lämnat ett förslag till styrelsen. Till det har man även hämtat in åsikter från specialister på storkök. Utgångspunkten är att skapa ett lättarbetat kök som fungerar vid våra vanliga samlingar likaväl som vid uthyrningar vid t.ex. bröllop, dvs för servering och catering. Däremot ska det inte vara ett tillagningskök.

Förslaget innebär att vi har ett flyttbart serveringsbord inne i församlingsvåningen som ger ett bättre flyt vid serveringen.

Den nuvarande serveringsluckan byggs igen vilket innebär att utrymmet där luckan nu är kan användas på ett bättre sätt. I förslaget är det en vattenpost där samt plats för kaffebryggarna.

Tanken är att disken ska förbättras med en huvdiskmaskin som har kondensorfunktion, dvs den "äter upp" ångan så man slipper den i köket. Det innebär också att man slipper lyften i och ur maskinen.

En annan ny utrustning är en ugn som även kan värma hela restaurangbleck med mat och som underlättar vid t.ex. pajbuffé och liknande.

Det blir en hel del omflyttning inne i köket för att få en så praktisk och lättarbetad miljö som möjligt.

Det är en stor ekonomisk investering på ca 400 tkr, vilket överstiger den budget vi tog vid årsmötet. I årsmötet avsatte vi 300 tkr till renoveringar under året. I det beloppet ingår inte bara köket utan även en del andra mindre projekt.

Vi behöver prata om både ekonomin och själva köksförslaget i församlingen innan slutgiltigt beslut fattas.
Beslut är tänkt att fattas på församlingsmöte den 18 april.


Kontakta gärna Jonas Samuelsson med synpunkter och kommentarer
- Spontana reaktioner
- Saker att tänka på
- Förbättringsförslag
- Kanske uttryck om löftesoffer