Välkommen till denna plats

"Alla får plats"  Nya människor kommer till Aneby, många från oroliga områden. Vill du/ni vara med och välkomna dem? Det behövs middagsvärdar, värdfamiljer, kontaktpersoner osv. En samling för alla intresserade i Gula Villan onsdag den15 april kl 18.30.

Publicerat den 28 mars

Mer information