Susanna har börjat

Vår diakon Sandra är föräldraledig. Under hennes ledighet har vi glädjen att ha Susanna Lundgren som vår medarbetare. Välkommen Susanna. Kontaktuppgifter finns under "Kontakt".

Publicerat den 24 januari