Små samlingar på Stalpet

Vi kommer att ha några samlingar utomhus på Stalpet i sommar. Vid dessa samlingar får det endast vara 50 personer närvarande inklusive medverkande. Vi har ingen föranmälan. Om det skulle komma mer än 50 så kommer de tyvärr att få vända i oförrättat ärende. Vi utgår från att alla har förståelse för och respekterar detta eftersom det är en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska våga anordna några samlingar.

Publicerat den 12 juni