Samtal kring bemanning

Församlingen har informerats om förändringar i bemanningen under våren 2023. Med anledning av detta kallar styrelsen till en samtalsstund kring hur församlingens bemanning bör se ut framöver.

Samtalet sker efter adventsgudstjänsten den 27/11. Efter gudstjänsten bjuds vi alla till gemensamt adventsfika, efter ca 40 minuter inleds samtalet som varar ca 30 minuter.

Publicerat den 21 november