Kallelse Församlingsmöte

Härmed kallas till extrainsatt församlingsmöte för församlingens medlemmar den 17 juni efter gudstjänsten 10.00

Ärenden:
Kallelse av ny medarbetare
Frågor med anledning av försäljning av Anderstorps Kapell

Publicerat den 7 juni