Gudstjänster och Covid-19

På grund av de nya restriktioner kommer vi att ha en maxgräns på våra gudstjänster på 50 personer.
Därför kommer vi att sända gudstjänsten också via zoom. 

 

Klicka här för ansluta vid Zoom

Meeting ID: 836 4981 0491
Passcode: 165038

Publicerat den 14 januari