Från SAM:s årskonferens

Aneby fanns med på SAM:s årskonferens. Vår pastor Esgrim Rommel och pionjärpastor Josefin Lennartsson hade ett seminarium om Aneby-modellen; ett sätt att stödja pionjärarbetet. Josefin predikade även inledningsgudstjänsten. Klicka på länkarna för ljud och bild.

Publicerat den 5 juni