Församlingens årsmöte

Den 31 januari har församlingen sitt årsmöte. Vi möts till gudstjänst kl 10.00, därefter följer årsmötet med sedvanliga förhandlingar och samtal.

Publicerat den 31 oktober