Extra församlingsmöte

Härmed kallas församlingen till extra församlingsmöte direkt efter
gudstjänsten den 1 mars. Punkter som ska behandlas är bl.a. information
och utlåtande kring e försäljning av Anderstorps Kapell samt information
om ansvarsfördelningen inom styrelsen.

Publicerat den 21 februari