Alla barn i centrum

Det här är ABS - Alla Barn i Centrum

ABC är gruppträffar för alla föräldrar till barn 3-12 år. Programmet har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar.

Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN.s barnkonvention.
ABC har utvärderats av Karolinska institutet. Resultaten visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.

Arr: Aneby Kristna Råd

Publicerat den 9 augusti