Det ligger något positivt och viktigt i att vara en del av en lokal församling. Det finns många illustrationer på vad en församling är. Den har liknats vid en kropp där olika "medlemmar" bidrar till en helhet. Ibland talas det om församlingen som en familj, där man finns med i livets olika omständigheter.
Att som kristen finnas med i en lokal församlings liv med gudstjänster och gemenskap är något som går tillbaka ända till de första kristna. De som trodde på Jesus och lät döpa sig blev en del av kyrkan.
Var och en som bekänner att man har gemenskap med Gud genom Jesus Kristus och har blivit döpt, antingen som barn eller som vuxen, kan bli medlem i Aneby Alliansförsamling.
Om du är intresserad av medlemskap och vill veta mer är du välkommen att kontakta församlingens pastor.

Söndagsklubben

Barnen har sin egen gudstjänst på söndag förmiddag. Söndagsklubben är till för barn från ungefär fyra års ålder och uppåt. Samlingen är i kyrkans ungdomslokaler. Det är sång, lek och pyssel. Men det viktigaste i söndagsklubben är undervisning från Bibeln.

Söndagsklubbens hösttermin börjar i september och slutar med en julfest ett par veckor före jul. Vårterminen börjar i mitten av januari, och så blir det sommarfest någon gång i maj månad. Någon gång per månad är söndagsklubbsbarnen tillsammans med de vuxna på gudstjänsten, ibland hela gudstjänsten och ibland en del av den.

Kontaktperson:
Emmeli Smedelid 076-244 53 33

Mer information

Emmeli  Smedelid

0380 - 409 03
076 - 24 45 333
esmedelid@gmail.com

För medlemmar

Här kan du logga in med e-post och lösenord...