Det ligger något positivt och viktigt i att vara en del av en lokal församling. Det finns många illustrationer på vad en församling är. Den har liknats vid en kropp där olika "medlemmar" bidrar till en helhet. Ibland talas det om församlingen som en familj, där man finns med i livets olika omständigheter.
Att som kristen finnas med i en lokal församlings liv med gudstjänster och gemenskap är något som går tillbaka ända till de första kristna. De som trodde på Jesus och lät döpa sig blev en del av kyrkan.
Var och en som bekänner att man har gemenskap med Gud genom Jesus Kristus och har blivit döpt, antingen som barn eller som vuxen, kan bli medlem i Aneby Alliansförsamling.
Om du är intresserad av medlemskap och vill veta mer är du välkommen att kontakta församlingens pastor.

Konfirmation

Finns Gud? Skapelse eller Big Bang? Vad händer efter döden? Varför är Jesus viktig? Vem är den Helige Ande? Dessa och många andra frågor tar vi upp i konfirmandundervisningen.

Den som går i åk 8 är välkommen att vara med. Som regel är det konfa en eftermiddag efter skolan i månaden, samt en lördag per månad. Två hajker är det också. En på hösten och en på våren. Hajken på våren brukar vara på Gullbrannagården tillsammans med 250 andra konfirmander. En deltagaravgift som täcker bland annat mat och logi på hajkerna kommer att tas ut.

Konfirmandundervisningen sker gemensamt med Allianskyrkan och Korskyrkan i Aneby. Det är lärare från båda kyrkorna.

Välkommen!

För medlemmar

Här kan du logga in med e-post och lösenord...