Vi vill leva i en nära relation med Gud och påverkas av hans kärlek.

Gud är mycket närmare oss än vi tror. Han är ständigt nära och vill ha en relation med varje människa. Det är möjligt för oss att lära känna Gud genom Jesus Kristus. Genom Jesus visades den sanna kärleken som aldrig kan ta slut. Vi vill leva nära Gud och låta hans kärlek påverka oss.

Vi vill älska Gud och sprida hans kärlek till andra.

Vi behöver alla Guds kärlek och vi är alla älskade av Gud. Vi har mött honom och vill därför sprida möjligheten att ha en relation med Gud. Vi vill i personliga möten visa på Guds kärlek.

Vi vill kännetecknas av vår kärlek till våra medmänniskor och vår omvärld.

Om de första kristna sa människor: "Se hur de älskar varandra." På samma sätt vill vi att Guds kärlek ska synas i våra liv och genom vårt sätt att vara mot andra. Världen är skapad av Gud och vi har alla ett ansvar för varandra och för vår värld.

Vi vill vara en gemenskap där man kan mötas med sina brister.

Det finns inga perfekta människor. Livet är inte alltid enkelt och givet, det kan ibland gå sönder. Där vill vi finnas och låta Gud hela vår trasighet. Kom som du är, vi behöver alla varandra.

1. Apg 17:24-28, Joh 1:9-18, 1 Joh 4:9-10
2. Matt 22:36-38, Joh 3:16, Rom 5:8, Apg 4:20, Matt 22:39
3. Joh 13:34-35, Rom 12:9-10, 1 Mos 1:1, 27-28, 2:15
4. Matt 5:3-5, 11:28, Joh 8:3-11

Söndagsklubben

Barnen har sin egen gudstjänst på söndag förmiddag. Söndagsklubben är till för barn från ungefär fyra års ålder och uppåt. Samlingen är i kyrkans ungdomslokaler. Det är sång, lek och pyssel. Men det viktigaste i söndagsklubben är undervisning från Bibeln.

Söndagsklubbens hösttermin börjar i september och slutar med en julfest ett par veckor före jul. Vårterminen börjar i mitten av januari, och så blir det sommarfest någon gång i maj månad. Någon gång per månad är söndagsklubbsbarnen tillsammans med de vuxna på gudstjänsten, ibland hela gudstjänsten och ibland en del av den.

Kontaktperson:
Emmeli Smedelid 076-244 53 33

Mer information

Emmeli  Smedelid

0380 - 409 03
076 - 24 45 333
esmedelid@gmail.com

För medlemmar

Här kan du logga in med e-post och lösenord...