Du är här:Start > Om oss > Bidra > Söndagsklubben

Bidra

Församlingen är en gemenskap där många bidrar med sin personlighet och sina gåvor. Vill du vara med som en aktiv del i vår gemenskap så finns det många möjligheter.

Vi har smågrupper - basgrupper - som träffas regelbundet för gemenskap, samtal och bön.

Du är välkommen på våra gudstjänster och samlingar då vi tillsammans fördjupar oss i tron genom bön, sång och musik samt undervisning från Bibeln.

Vill du engagera dig i någon av våra aktiviteter får du gärna höra av dig till oss. Mailadresser och telefonnummer finns på kontaktsidan.

Söndagsklubben

Barnen har sin egen gudstjänst på söndag förmiddag. Söndagsklubben är till för barn från ungefär fyra års ålder och uppåt. Samlingen är i kyrkans ungdomslokaler. Det är sång, lek och pyssel. Men det viktigaste i söndagsklubben är undervisning från Bibeln.

Söndagsklubbens hösttermin börjar i september och slutar med en julfest ett par veckor före jul. Vårterminen börjar i mitten av januari, och så blir det sommarfest någon gång i maj månad. Någon gång per månad är söndagsklubbsbarnen tillsammans med de vuxna på gudstjänsten, ibland hela gudstjänsten och ibland en del av den.

Kontaktperson:
Emmeli Smedelid 076-244 53 33

Mer information

Emmeli  Smedelid

0380 - 409 03
076 - 24 45 333
esmedelid@gmail.com

För medlemmar

Här kan du logga in med e-post och lösenord...