Du är här:Start > Om oss > Bidra > Konfirmation

Bidra

Församlingen är en gemenskap där många bidrar med sin personlighet och sina gåvor. Vill du vara med som en aktiv del i vår gemenskap så finns det många möjligheter.

Vi har smågrupper - basgrupper - som träffas regelbundet för gemenskap, samtal och bön.

Du är välkommen på våra gudstjänster och samlingar då vi tillsammans fördjupar oss i tron genom bön, sång och musik samt undervisning från Bibeln.

Vill du engagera dig i någon av våra aktiviteter får du gärna höra av dig till oss. Mailadresser och telefonnummer finns på kontaktsidan.

Konfirmation

Finns Gud? Skapelse eller Big Bang? Vad händer efter döden? Varför är Jesus viktig? Vem är den Helige Ande? Dessa och många andra frågor tar vi upp i konfirmandundervisningen.

Den som går i åk 8 är välkommen att vara med. Som regel är det konfa en eftermiddag efter skolan i månaden, samt en lördag per månad. Två hajker är det också. En på hösten och en på våren. Hajken på våren brukar vara på Gullbrannagården tillsammans med 250 andra konfirmander. En deltagaravgift som täcker bland annat mat och logi på hajkerna kommer att tas ut.

Konfirmandundervisningen sker gemensamt med Allianskyrkan och Korskyrkan i Aneby. Det är lärare från båda kyrkorna.

Välkommen!

För medlemmar

Här kan du logga in med e-post och lösenord...