Medarbetare i Asien

Vi har medarbetare som finns på plats i Asien. Av oika skäl kan vi inte publicera så mycket om deras arbete på internet.
Be gärna om Guds beskydd över dem och de människor de möter, samt de projekt de arbetar med.