Du är här:Start > Mission > Konfirmation

Hjärta för mission

Aneby Alliansförsamling vill gärna vara med och sprida budskapet om Jesus över vår jord. Vi är därför engagerade i både sociala biståndsprojekt och kristen förkunnelse på andra platser än i Aneby.
Vårt sociala engagemang kanaliseras främst genom Ge för livet. Vi ordnar också en klädinsamling varje höst och vår som förmedlas via SAM-hjälp till de forna öst-staterna.

Vi har en missionsfond för ungdomar.

Vi samarbetar med Svenska Alliansmissionen när det gäller missionsarbete i andra länder. Tillsammans med andra församlingar inom SAM är vi med och stödjer olika missionsprojekt. Klicka nedan, så hittar du mer information

Konfirmation

Finns Gud? Skapelse eller Big Bang? Vad händer efter döden? Varför är Jesus viktig? Vem är den Helige Ande? Dessa och många andra frågor tar vi upp i konfirmandundervisningen.

Den som går i åk 8 är välkommen att vara med. Som regel är det konfa en eftermiddag efter skolan i månaden, samt en lördag per månad. Två hajker är det också. En på hösten och en på våren. Hajken på våren brukar vara på Gullbrannagården tillsammans med 250 andra konfirmander. En deltagaravgift som täcker bland annat mat och logi på hajkerna kommer att tas ut.

Konfirmandundervisningen sker gemensamt med Allianskyrkan och Korskyrkan i Aneby. Det är lärare från båda kyrkorna.

Välkommen!

För medlemmar

Här kan du logga in med e-post och lösenord...