Bibelöversättning i Moçambique

Göran och Eva-Marie Cider

Göran och Eva-Marie Cider arbetar som stödpersonal för bibelöversättning och alfabetisering i Moçambique. De är föreståndare på SIL center i Nampula, i nordöstra Moçambique.

Arbetet sker inom organisationen Folk & Språk, tidigare Wycliffe bibelöversättare, vars målsättning är "att varje folkgrupp, i mån av behov, genom bibelöversättning ska få del av Guds Ord på sitt eget språk, och att människor ska kunna läsa och skriva sitt eget modersmål."

Konfirmation

Finns Gud? Skapelse eller Big Bang? Vad händer efter döden? Varför är Jesus viktig? Vem är den Helige Ande? Dessa och många andra frågor tar vi upp i konfirmandundervisningen.

Den som går i åk 8 är välkommen att vara med. Som regel är det konfa en eftermiddag efter skolan i månaden, samt en lördag per månad. Två hajker är det också. En på hösten och en på våren. Hajken på våren brukar vara på Gullbrannagården tillsammans med 250 andra konfirmander. En deltagaravgift som täcker bland annat mat och logi på hajkerna kommer att tas ut.

Konfirmandundervisningen sker gemensamt med Allianskyrkan och Korskyrkan i Aneby. Det är lärare från båda kyrkorna.

Välkommen!

För medlemmar

Här kan du logga in med e-post och lösenord...