Du är här:Start > Mission

Bibelöversättning i Moçambique

Göran och Eva-Marie Cider

Göran och Eva-Marie Cider arbetar som stödpersonal för bibelöversättning och alfabetisering i Moçambique. De är föreståndare på SIL center i Nampula, i nordöstra Moçambique.

Arbetet sker inom organisationen Folk & Språk, tidigare Wycliffe bibelöversättare, vars målsättning är "att varje folkgrupp, i mån av behov, genom bibelöversättning ska få del av Guds Ord på sitt eget språk, och att människor ska kunna läsa och skriva sitt eget modersmål."

För medlemmar

Här kan du logga in med e-post och lösenord...