Pionjärarbete i Sverige

"En tro på landet"

är en nystartad gemenskap som är resultatet av Gnestaortens krets nystartsprocess. Gnestaortens krets består av Missionskyrkan i Mölnbo och Ådalskyrkan i Gnesta. Där vill församlingarna förvalta den längtan, tro och engagemang som tidigare generationer har haft. Båda församlingarna har genomgått en nystartprocess och är nu en del av den gemensamma vägen framåt genom "En tro på landet".

Detta är också en del av Svenska Alliansmissionens pionjärarbete för att starta och utveckla församlingar på orter där detta känns särskilt angeläget. Allianskyrkan nuvarande pastor Esgrim Rommel har tidigare varit pastor i Gnesta/Mönbo.
Nu är Josefin Lennartsson pionjärpastor och leder arbetet där.

Syföreningen

I församlingen syförening är vi c:a 20 st kvinnor som brukar träffas varannan onsdag hemma hos varandra. Det brukar vara en mycket trevlig stund där vi dricker kaffe, pratar och handarbetar. Varje samling avslutas alltid med en liten andakt. Våra handarbeten säljs sedan på den Missionsauktion som vi arrangerar varje höst och ger på så sätt ett bidrag till församlingens arbete.

Är Du intresserad av att komma med, ring:
Barbro Fritz, 0380 - 40246
Maj-Britt Johansson, 0380 - 40894
Marianne Göransson, 0380 - 407 61

Barbro Fritz

0380 - 402 46
073 - 06 68 233
barbrofritz@gmail.com