Pionjärarbete i Sverige

"En tro på landet"

är en nystartad gemenskap som är resultatet av Gnestaortens krets nystartsprocess. Gnestaortens krets består av Missionskyrkan i Mölnbo och Ådalskyrkan i Gnesta. Där vill församlingarna förvalta den längtan, tro och engagemang som tidigare generationer har haft. Båda församlingarna har genomgått en nystartprocess och är nu en del av den gemensamma vägen framåt genom "En tro på landet".

Detta är också en del av Svenska Alliansmissionens pionjärarbete för att starta och utveckla församlingar på orter där detta känns särskilt angeläget. Allianskyrkan nuvarande pastor Esgrim Rommel har tidigare varit pastor i Gnesta/Mönbo.
Nu är Josefin Lennartsson pionjärpastor och leder arbetet där.

Söndagsklubben

Barnen har sin egen gudstjänst på söndag förmiddag. Söndagsklubben är till för barn från ungefär fyra års ålder och uppåt. Samlingen är i kyrkans ungdomslokaler. Det är sång, lek och pyssel. Men det viktigaste i söndagsklubben är undervisning från Bibeln.

Söndagsklubbens hösttermin börjar i september och slutar med en julfest ett par veckor före jul. Vårterminen börjar i mitten av januari, och så blir det sommarfest någon gång i maj månad. Någon gång per månad är söndagsklubbsbarnen tillsammans med de vuxna på gudstjänsten, ibland hela gudstjänsten och ibland en del av den.

Kontaktperson:
Emmeli Smedelid 076-244 53 33

Mer information

Emmeli  Smedelid

0380 - 409 03
076 - 24 45 333
esmedelid@gmail.com

För medlemmar

Här kan du logga in med e-post och lösenord...