Pionjärarbete i Sverige

Genom Svenska Alliansmissionen stöttar församlingen pionjärförsamlingar i Sverige. Församlingen har även tidigare varit aktiva genom ett mentorskap där vår dåvarande pastor haft tjänst för att stötta arbete på mindre orter.

I nuläget har församlingen återkommande kontakt och stöd till arbete i Gnesta.

Detta är en del av Svenska Alliansmissionens pionjärarbete för att starta och utveckla församlingar på orter där detta känns särskilt angeläget.