Du är här:Start > Mission > En tro på landet

Pionjärarbete i Sverige

"En tro på landet"

är en nystartad gemenskap som är resultatet av Gnestaortens krets nystartsprocess. Gnestaortens krets består av Missionskyrkan i Mölnbo och Ådalskyrkan i Gnesta. Där vill församlingarna förvalta den längtan, tro och engagemang som tidigare generationer har haft. Båda församlingarna har genomgått en nystartprocess och är nu en del av den gemensamma vägen framåt genom "En tro på landet".

Detta är också en del av Svenska Alliansmissionens pionjärarbete för att starta och utveckla församlingar på orter där detta känns särskilt angeläget. Allianskyrkan nuvarande pastor Esgrim Rommel har tidigare varit pastor i Gnesta/Mönbo.
Nu är Josefin Lennartsson pionjärpastor och leder arbetet där.