Kenosis - ett arbete i Rumänien

I det trasiga finns det vackra

Andreas Samuelsson lever bland romer och rumäner med målet att ena människor i ett livgivande och inkluderande samhälle.
Genom skolverksamhet och socialt företagande jobbar Andreas tillsammans med rober och ser hur de blir en stolthet i det rumänska samhället istället för ett undangömt folk.
Det går också att följa Kenosis arbete på facebook och instagram.

Information från Kenosis i juli 2021 - Klicka här