Hälsovård i Tchad

Lena och Peter Fridlund

Församlingen beslöt på sitt årsmöte i januari 2015 att också stödja Lena och Peter Fridlund. De förbereder sig just nu för arbete i Tchad.
Läs mer om dem här.

För medlemmar

Här kan du logga in med e-post och lösenord...