Ge en gåva

Församlingens verksamhet bygger på frivilliga gåvor. Här nedan finns några vägar att bidra med medel till församlingens arbete.

Swish

Det går bra att skicka pengar med Swish - en betaltjänst i mobilen. Aneby Alliansförsamling har Swish-nummer
123 283 83 16.

Via bankgiro

Sätt in pengar på vårt bankgirokonto 341-8621. Märk betalningen med "Gåva till församlingen".

Via automatisk överföring

En hjälp till att ge regelbundet är att ordna en automatisk överföring varje månad till församlingen. Blankett finns här. Lämna den till banken, eller registrera uppgifterna själv i din internetbank.

I samband med gudstjänster och samlingar

I gudstjänsten tar vi upp kollekt. Det finns också en e-kassa där man kan ge sin gåva med hjälp av en kortterminal.

Kyrkoavgift

Det finns möjlighet att ge kyrkoavgift till Alliansmissionen och till den lokala församlingen. Det är Skatteverket som hanterar detta, så det kommer att synas på din slutskattesedel.
Anmälningsblankett finns här. Den måste skrivas under och skickas in senast den 31 oktober. Medgivandet gäller från och med nästa år och gäller tills det återkallas.
Det går bra att ge kyrkoavgift till flera kyrkor samtidigt, så det finns inget krav på att t.ex. lämna Svenska Kyrkan.