Zoom - en mötesplats på nätet

Vi kommer att erbjuda en del samlingar vi Zoom på nätet den närmaste tiden.
Zoom är ett verktyg som används mycket till digitala träffar i näringslivet. Det fungerar också för både större och mindre grupper i våra sammanhang.
Man kan delta via dator, surfplatta eller smartphone och då kan man både se och höra varandra. Dessutom finns möjlighet att delta i samtalet via vanlig telefon.

Församlingen har skaffat ett abonnemang på Zoom. Detta finns till förfogande för alla grupper som vill mötas via nätet. Det kan vara basgrupper, olika råd och kommittéer, styrelsen med mera. Vi kommer även att ha en del studier och samlingar med hjälp av detta.

Till varje möte får man en unik länk, eller ett id-nummer för mötet tillsammans med en kod som gör att man kan ansluta.
Inför årsmötet kommer vi att "provköra" Zoom vid två tillfällen så att alla har möjlighet att lära sig hur det fungerar. Instruktioner inför årsmötet finns att ladda ner här. Länkar och telefonnummer till test-tillfällena och årsmötet finna nedan.