Veckobön

På tisdagarna brukar vi samlas till bön i Allianskyrkan. Då följer vi en enkel ordning där vi blandar gemensamma lästa böner, tystnad, textläsning och fri bön. Det är en enkel ordning som hjälper oss att få en struktur på andakten och som samtidigt innehåller mycket frihet för egen bön.

Nu finns den ordningen att ladda ner som en film. Den kan hjälpa till att skapa struktur i den egna andakten hemma. Starta filmen. Läs med i bönerna. Stanna filmen vid tystnad, textläsning och egen bön. Fortsätt sedan att be med i de gemensamma bönerna som finns på filmen.

För de allra flesta är det värdefullt att hitta en regelbundenhet och en struktur till sina egna andakter. Det är inte minst viktigt i dessa tider när så mycket inte är som det brukar.