Under dessa tider kommer vi att erbjuda ett underlag för att fira enkel gudstjänst hemma. Det är en enkel ordning att följa för den som upplever att det kan hjälpa till. Vi försöker även att skicka med en skriven andakt eller reflektion inför varje helg som kan användas som hjälp för reflektion och bön.

Andakterna följer nedan:

PS -Glöm inte bort att ge din gåva till församlingen även i dessa tider. Inställda samlingar kan också innebära ett minskat offrande. Vi tar tacksam emot din gåva. Klicka här för olika sätt att stödja oss.