Öppen Kyrka och enskild Bön under veckorna framöver:

Vi kommer ha kyrkan öppen för bön tisdagar och torsdagar kl 9.30-10.30.
Enskild bön, ljuständning, stillhet, stilla musik, någon finns alltid på plats.