Du är här:Start > Aktuellt - Corona

Vi räknar med att starta gemenskapsgrupper online i maj.


Skulle du vara intresserad av att vara med i onlinegrupp så hör av dig. Eller tipsa en kompis, vän, arbetskamrat, skäkting. Den här arbetsmodellen har använts i pionjärarbetet i Gnesta sedan start. Det är ett okomplicerat sätt att lära känna kyrkan för den som är lite ovan.

Grupperna kommer ledas av vår pastor och sker genom Messenger. Tanken i grupperna är inte att ”diskutera”, utan lyssna och dela. Det goda samtalet är helt i fokus. Gruppstorlek är 6-8 deltagare. Inlägg till gruppen kommer delas cirka 1 gång i veckan. Ett aktivt deltagande i samtalet är viktigt.

Grupper:

* Existentiell hälsa.Världshälsoorganisationen betonar att den existentiella dimensionen är en viktig del av hälsa. Här tar vi fasta på WHO:s åtta nyckelorden (förundran, hopp, inre lugn, mening, tillit, andlig kraft, sammanhang), samtalar runt dem och försöker praktisera dem i vårt vardagsliv.

*Föräldragrupp.Här delar vi i samtal föräldraskapets rikedomar och välsignelser. Esgrim Rommel som är utbildad Alla Barn i Centrum-ledare och lärare delar med sig av inlägg och samtalsfrågor som rör barn och unga.

*Bibelstudium.Vi läser en bibelbok tillsammans och samtalar utifrån läsningen om det som berört oss och hur det kan göra praktisk skillnad i vår vardag.

*Kristen keltisk tro.Här kommer utgångspunkten tas i den kristna keltiska kristendomen. Den kännetecknas av helhetssyn och är en starkt skapelsenära kristen tro. Den kristna keltiska tron hade inverkan på att Sverige en gång blev kristet och står i förbindelse med den tidiga kyrkan, ökenfäderna mm. Vår pastor delar inlägg som vi samtalar runt.

Är du intresserad av att vara med i en grupp? Skriv ett sms till pastor Esgrim Rommel på 070-721 02 82 med namn, messengernamn, och vilken grupp du är intresserad av. Minsta gruppantal är 6 personer.