Här finns vårt senaste dokument med info om Allianskyrkans förhållningssätt i Corona-tider.