Du är här:Start > Aktuellt - Corona

Ingenting är sig likt med Corona. Vi måste alla anpassa oss till en ny och okänd situation. Församlingens liv blir annorlunda. Här samlar vi information om att fira gudstjänst hemma, aktuella förhållningssätt till Corona, samtalsgrupper online och mycket mer. Klicka vidare på de olika rubrikerna för att läsa mer. Allt är inte färdigt här ännu. Vi kompletterar infon så snart vi kan.

Från och med den 6 september börjar vi med samlingar i Allianskyrkan.
Vi har någon samling kl 09.00, 11.00 och 18.00 de flesta söndagarna. Följ med i hemsidan för att se vad respektive samling innehåller.
Det blir inte så många "traditionella" gudstjänster i höst. Istället kommer vi att ha tid för samtal, studie och reflektion kring olika frågor. Det blir också stilla andakter av Taizé-karaktär och en del nattvardsfirande.
Vid samlingen kl 9.00 möts även söndagsklubben och det under tiden är det samling för föräldrar och övriga som vill komma.
Kl 11.00 blir det en liknande träff för vuxna, men då är inte söndagsklubben med.
Kl 18.00 har vi ytterligare ett tillfälle att mötas.
Detta innebär att det ska finnas plats för alla. Vi kan dock inte vara mer än 50 vid varje enskilt tillfälle. Vi sitter glest på varannan bänk när vi är i kyrksalen, eller glest kring borden när vi är i församlingsvåningen.
Välkommen att vara med.

Nya beslut om samlingar kan fattas under hösten med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.