Du är här:Start > Aktiviteter > UV-scout

UV-scout

UV-scout har startat igen. Vi är utomhus tills vidare. Stora UV möts på Stalpet och Mini-UV vid Allianskyrkan. Program finns att ladda ner under "Mer information".

I vår scoutverksamhet lägger vi tonvikten på naturen som Guds skapelse, en gåva vi fått att vårda och förvalta. Vi är ute så mycket som möjligt och prövar våra praktiska scoutkunskaper med vår Uv-lag som riktmärke:

En UV-scout är stilla inför Guds ord och bönen
En UV-scout är till glädje och nytta för hem och samhälle
En UV-scout är aktsam om sin och andras egendom.
En UV-scout är ärlig och håller löften.
En UV-scout är god kamrat och gör alltid sitt bästa.
En UV-scout är djurvän och vårdar naturen.

Vidare vill vi till våra UV-scouter förmedla en personlig tro på Gud och hur det påverkar vårt sätt att leva. Vi vill lära UV-scouterna att visa respekt och omsorg om varandra både i den lilla gruppen, patrullen och när vi är tillsammans hela kåren. Vi avslutar vårterminen med en lägervecka där vi lever vildmarksliv tillsammans med 4-5 andra Uv-kårer, sammanlagt c:a 300 personer.

6 - 9 år: Mini-Uv
9 - 12 år: Uv-scout
12 - 14 år: Elit-scout

Vi samlas på tisdagar kl. 18:15 - 19:30

Vi har fadderbarn i Rumänien. Läs mer om det här.

Är du intresserad ring:
Lars Ingesson, 070 - 305 43 96
Håkan Wennerholm, 070 - 512 68 26

Välkommen!

Mer information

Håkan Wennerholm

0380 - 460 04
070 - 51 26 826
hakanwennerholm@gmail.com