Välkommen att delta

En församling erbjuder många aktiviteter, men det är inte aktiviteterna som gör en församling till en församling. Församlingen är en gemenskap samlad kring tron på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Att vara kristen är att följa honom. Att vara församling är att göra det tillsammans. Och då vill vi ha många möjligheter att mötas. Men församlingen har inte alla dessa aktiviteter för sin egen skull. Nej, alla som är intresserade är välkomna att delta i våra gudstjänster och samlingar.

Söndagsklubben

Barnen har sin egen gudstjänst på söndag förmiddag. Söndagsklubben är till för barn från ungefär fyra års ålder och uppåt. Samlingen är i kyrkans ungdomslokaler. Det är sång, lek och pyssel. Men det viktigaste i söndagsklubben är undervisning från Bibeln.

Söndagsklubbens hösttermin börjar i september och slutar med en julfest ett par veckor före jul. Vårterminen börjar i mitten av januari, och så blir det sommarfest någon gång i maj månad. Någon gång per månad är söndagsklubbsbarnen tillsammans med de vuxna på gudstjänsten, ibland hela gudstjänsten och ibland en del av den.

Kontaktperson:
Emmeli Smedelid 076-244 53 33

Mer information

Emmeli  Smedelid

0380 - 409 03
076 - 24 45 333
esmedelid@gmail.com

För medlemmar

Här kan du logga in med e-post och lösenord...