Internationellt café

Varannan vecka är det internationellt café i Gula villan. Det är ett tillfälle för de som bott länge i Aneby och de som nyss kommit hit att mötas och lära känna varandra under enkla och trevliga former. Det är också en del av det integrationsarbete som vi vill bedriva i Aneby Kommun. Caféet leds av en grupp med representanter från de olika kyrkorna i Aneby.