Gudstjänster

Att få bryta det vardagliga livet för att samlas tillsammans med andra för att tillbe Gud är en av de viktigaste sakerna i det kristna livet. Därför är också söndagens gudstjänst viktig i församlingens liv.

Varje söndag kl 10.00 firas det gudstjänst. Under perioden maj - augusti hålls gudstjänsterna i Sommarkyrkan Stalpet. Övrig tid under året är de i Allianskyrkan.

Vi vill skapa en samtida gudstjänst där Jesus står i centrum för vår uppmärksamhet och där sång, förkunnelse och bön hjälper oss att vända oss till Honom.

Välkommen!