Du är här:Start > Aktiviteter > Basgrupper

Basgrupper

I en församlings liv är både den stora gemenskapen och den lilla gemenskapen viktig. I gudstjänster och samlingar kan vi glädjas tillsammans med många andra. Men de nära relationerna är också betydelsefulla. Att få mötas regelbundet tillsammans med några andra i en mindre grupp för gemensamma samtal och studier är ett av de viktigaste sätten att få växa som människa och som kristen. Därför vill vi erbjuda alla att vara med i en basgrupp.

Målsättning för basgrupperna:

  • Att stödja varandra till andlig mognad genom samtal, bön och bibelläsning.
  • Att i en liten grupp lära känna varandra genom att vara tillsammans och göra roliga saker
  • Att på ett praktiskt sätt visa omsorg om varandra.
  • Att vara en öppen gemenskap för nya medlemmar och församlingens vänner.
  • Att gruppen skall bestå av ca 10 personer som träffas minst en gång i månaden.
  • Att efter varje år utvärdera hur det fungerat

Välkommen!

Maria Göransson

070 51 450 17
maria.goransson@aneby.se